Certificats que acrediten la competència en les diferents llengües estrangeres

 

 

DOGC

RESOLUCIÓ EDU/1714/2021, de 3 de juny, d'actualització de títols, diplomes i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Educació.

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER A TOTES LES LLENGÜES

 

 CERTIFICATS RECONEGUTS PER A L'ANGLÈS

 

 CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL FRANCÈS

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER A L'ALEMANY

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER A L'ITALIÀ

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL PORTUGUÈS

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL ROMANÈS

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL NEERLANDÈS

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL GREC MODERN

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL RUS

 


DOGC 

RESOLUCIÓ EDU/2282/2019, de 30 d'agost, d'actualització de títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Educació.

ANGLÈS

FRANCÈS

ALEMANY

ITALIÀ

PORTUGÈS

ROMANÈS

NEERLANDÈS

GREC MODERN

RUS

CENTRES ACREDITATS PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

linia

Número de visites avui: -